ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO

Edukujemy - pokazując niezwykłą i złożoną różnorodność naszego społeczeństwa, ze wszystkimi możliwościami, ale i ograniczeniami poszczególnych grup.

SZKOLENIA

prowadzimy szkolenia umożliwiające proces aktywizacji zawodowej i społecznej

ROZWÓJ OSOBISTY

Pomagamy w pokonaniu wszelkich ograniczeń, jakie powstrzymują przed osiąganiem celów i pragnień.

Na świecie żyje około 650 mln osób z niepełnosprawnościami, w tym ponad 5 mln w Polsce. Blisko połowa jest w wieku 18-65 lat. Większość, przy odpowiednim wsparciu, mogłaby skutecznie aktywizować się społecznie i zawodowo.

Wiecie, że – jak wynika ze statystyk - pracę ma obecnie tylko 23 % niepełnosprawnych? A czy brak sprawnego wzroku czy słuchu, fakt poruszania się na wózku inwalidzkim czy bycia osobą autystyczną, chore serce, niepełnosprawność intelektualna i wiele innych schorzeń – czy to faktycznie argument do innego traktowania? Do odebrania szansy na normalne życie? Odebrania prawa do marzeń? Dla nas oczywiste jest, że absolutnie nie!

Ale też, niestety, wiedza Polaków na temat niepełnosprawności, na temat życia osób z niepełnosprawnością, wciąż jest bardzo niewielka. A bez świadomości społecznej – sama praca rehabilitacyjna – to za mało. Jesteśmy także po to, żeby pokazać społeczeństwu, że naprawdę nie ma się czego bać. Jeden jest blondynem, drugi brunetem – czy któryś jest lepszy lub gorszy? Nie! Jeden jest niski, a drugi wysoki – czy któryś jest lepszy lub gorszy? Nie! Jeden widzi bez problemu, drugi jest osobą niewidomą – czy któryś jest lepszy lub gorszy? Nie!

Zapraszamy do zapoznania się z jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących osób z niepełnosprawnością – KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.