ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO

Edukujemy - pokazując niezwykłą i złożoną różnorodność naszego społeczeństwa, ze wszystkimi możliwościami, ale i ograniczeniami poszczególnych grup.

SZKOLENIA

prowadzimy szkolenia umożliwiające proces aktywizacji zawodowej i społecznej

ROZWÓJ OSOBISTY

Pomagamy w pokonaniu wszelkich ograniczeń, jakie powstrzymują przed osiąganiem celów i pragnień.

Z początkiem 2015 roku GUS i CBOS opublikowały raporty, których lektura nie wydaje się zbyt optymistyczna…. Oto kilka danych statystycznych:

   1) 52,7 % gospodarstw domowych deklaruje brak możliwości pokrycia z własnych środków nieoczekiwanego wydatku w wysokości 1.000,00 zł.
   2) 58,9 % gospodarstw domowych nie może sobie pozwolić na tygodniowy odpoczynek całej rodziny raz w roku.
   3) Zaledwie co trzecie gospodarstwo domowe deklaruje, że nie ma trudności ze "związaniem końca z końcem" przy aktualnych dochodach.
   4) 35 % osób jest niezadowolonych z dochodów i sytuacji finansowej.
   5) Niemal co dziesiąty Polak zmuszony jest zrezygnować z wizyty u dentysty - prawie połowa z powodów finansowych.
   6) 1,3 mln ludzi, czyli 13 %zatrudnionych, dostaje pensję nie przekraczającą minimalnego wynagrodzenia.
   7) Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wynosi 17,3 %, ale dla osób w wieku do 17 lat już 23,2 %.

Co jeszcze?

W ciągu tygodnia giną w Polsce 3 kobiety z powodu przemocy domowej - podaje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Według statystyk policyjnych 95 %sprawców przemocy domowej to mężczyźni, a 91 % ofiar to kobiety i dzieci.

Ponad 70% polskich nastolatków doświadczyło w swoim życiu przemocy. Co piąty badany doświadczył jej ze strony osób dorosłych. W Wielkiej Brytanii odsetek ten jest aż 3 razy mniejszy i wynosi 7%.

Co dziesiąty polski mężczyzna doświadczył w domu przemocy fizycznej, a co piąty przyznaje, że był nękany psychicznie przez swoją partnerkę.